Almtuna
Almtuna

Betonghål AB

Om vårt företag

Uppsala Betonghål SR AB är Sveriges äldsta fortfarande verksamma håltagningsföretag.
Verksamhetsområdet började breddas redan på 80-talet och idag utför företaget kompletta entreprenader inom följande områden:
- Håltagningar
- Invändiga rivningar
- Tungrivningar (rivningar av hus)
- Sanering farligt avfall
- Polering betonggolv
- Sten- och bergspräckning

Mälardalen är det huvudsakliga verksamhetsområdet, men vi är även konkurrenskraftiga vid komplecerade och omfattande projekt i hela landet.